Sök:
Våra efterlysande-/varslelskyltar är baserade på piktogram från Nödskyltar och Brandskyltar.
Välj efterlysande skyltar, varselskyltar efter önskemål i underrubriken till vänster.

Data efterlysande skyltar: efter 10 min 100mcd/sqm, efter 60 min 13mcd/sqm. En efterlysande skylt som blivit exponerad för sol- och/eller articifielltlljus kan återge ljus upp till 12 timmar.

Samtliga efterlysande skyltar och varselskyltar går även att erhålla som dekaler, vänligen ring 0141-21 44 50.